Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?
What is the significance of not considering total product cost when selecting suppliers?
Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
How much more could you sell if you had a flexible partner?

Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

vad-blir-konsekvenserna

Pressmeddelande | 
20 oktober 2014 NOTEs delårsrapport januari-september 2014
16 oktober 2014 NOTEs valberedning inför årsstämman 2015
14 juli 2014 NOTEs halvårsrapport januari-juni 2014