Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
How much more could you sell if you had a flexible partner?

Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

vad-blir-konsekvenserna
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?
What is the significance of not considering total product cost when selecting suppliers?

Pressmeddelande | 
08 april 2014 Uppdaterad information inför årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014
25 mars 2014 Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014
28 februari 2014 NOTEs årsredovisning för 2013