Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

vad-blir-konsekvenserna
Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
How much more could you sell if you had a flexible partner?

Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?
What is the significance of not considering total product cost when selecting suppliers?

Pressmeddelande | 
20 mars 2015 Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2015
17 februari 2015 NOTEs årsredovisning för 2014
06 februari 2015 NOTEs bokslutskommuniké 2014