Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?
What is the significance of not considering total product cost when selecting suppliers?
Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

vad-blir-konsekvenserna
Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
How much more could you sell if you had a flexible partner?


Pressmeddelande | 
14 juli 2014 NOTEs halvårsrapport januari-juni 2014
25 april 2014 Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2014
25 april 2014 NOTEs delårsrapport januari-mars 2014