Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
How much more could you sell if you had a flexible partner?

Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?
What is the significance of not considering total product cost when selecting suppliers?
Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

vad-blir-konsekvenserna

Pressmeddelande | 
08 april 2014 Uppdaterad information inför årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014
25 mars 2014 Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014
28 februari 2014 NOTEs årsredovisning för 2013