• Kalender

  Bokslutskommuniké 2014, 6 februari 2015

  Bokslutskommunikén för 2014 publiceras den 6 februari kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  Delårsrapport Q1, 22 april 2015

  Delårsrapporten för januari-mars publiceras den 22 april kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  Halvårsrapport Q2, 13 juli 2015

  Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  Årsstämma, 22 april 2015

  NOTEs årsstämma kommer att hållas i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm, den 22 april klockan 14.00.


  Delårsrapport Q3, 19 oktober 2015

  Delårsrapporten för januari-september presenteras den 19 oktober kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  En period om två veckor före publiceringen av finansiella rapporter iakttar NOTE en ”tyst period”. Under denna period undviks möten med analytiker och investerare.