• Kalender

  Bokslutskommuniké 2014, 6 februari 2015

  Bokslutskommunikén för 2014 publiceras den 6 februari kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  Årsredovisning 2014, 17 februari 2015

  Årsredovisningen för 2014 publiceras den 17 februari kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  Investerarträff i Stockholm, 20 februari 2015

  NOTE deltar i ProHearings investerarträff i Stockholm, 20 februari 2015

  Peter Laveson, VD och koncernchef, presenterar NOTE klockan 11.35. Träffen går av stapeln längst upp i High Tech Building på Sveavägen 9, och temat för dagen är Industri/Teknik/IT.

  Dagen börjar med frukost klockan 07.30, och följs sedan av olika presentationer under förmiddagen. Anmälan görs till info@prohearings.com och antalet platser är begränsat. För mer information, vänligen besök www.prohearings.com.


  Årsredovisning 2014, engelsk version, 6 mars 2015

  Engelsk version av årsredovisningen för 2014 publiceras den 6 mars.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  Delårsrapport Q1, 22 april 2015

  Delårsrapporten för januari-mars publiceras den 22 april kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  Årsstämma, 22 april 2015

  NOTEs årsstämma kommer att hållas i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm, den 22 april klockan 14.00.


  Halvårsrapport Q2, 13 juli 2015

  Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  Delårsrapport Q3, 19 oktober 2015

  Delårsrapporten för januari-september presenteras den 19 oktober kl. 08.30.

  Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 08-568 990 03, henrik.nygren@note.eu


  En period om två veckor före publiceringen av finansiella rapporter iakttar NOTE en ”tyst period”. Under denna period undviks möten med analytiker och investerare.