• Pressmeddelanden

  08 april 2014
  Uppdaterad information inför årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014
  25 mars 2014
  Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014
  28 februari 2014
  NOTEs årsredovisning för 2013
  06 februari 2014
  NOTEs bokslutskommuniké 2013
  22 oktober 2013
  NOTEs valberedning inför årsstämman 2014
  21 oktober 2013
  NOTEs delårsrapport januari-september 2013
  16 juli 2013
  NOTEs halvårsrapport januari-juni 2013
  22 april 2013
  Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2013
  22 april 2013
  NOTE har vunnit ny avsevärd affär till kommunikationsindustrin
  22 april 2013
  Bravida väljer NOTE som leverantör
  22 april 2013
  Powernet Oy fördjupar sitt samarbete med NOTE
  22 april 2013
  NOTEs delårsrapport januari-mars 2013
  21 mars 2013
  Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2013
  14 mars 2013
  NOTEs årsredovisning för 2012
  12 februari 2013
  NOTEs bokslutskommuniké 2012
  28 januari 2013
  Lifco AB återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)
  21 december 2012
  Uttalande från NOTE ABs styrelse med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB
  03 december 2012
  Offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB lämnat till aktieägarna i NOTE AB (publ)
  19 oktober 2012
  NOTEs delårsrapport januari-september 2012 – Fortsatt stabilt kassaflöde
  18 oktober 2012
  NOTE – valberedning inför årsstämman 2013
  17 juli 2012
  NOTEs halvårsrapport januari-juni 2012 – Stabil resultatutveckling och fortsatt positivt kassaflöde
  25 april 2012
  Kommuniké från NOTEs årsstämma och extra bolagsstämma den 25 april 2012
  25 april 2012
  NOTEs delårsrapport januari-mars 2012 – Fortsatt stabil resultatutveckling och positivt kassaflöde
  04 april 2012
  NOTEs årsredovisning för 2011
  02 april 2012
  Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012
  23 mars 2012
  Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012
  10 februari 2012
  NOTEs bokslutskommuniké: ”2011 – Ett framgångsrikt år för NOTE”
  21 oktober 2011
  NOTE – valberedning inför årsstämman 2012
  20 oktober 2011
  Förstärkning av NOTEs Industrial Plants
  20 oktober 2011
  NOTEs delårsrapport januari-september 2011
  15 juli 2011
  NOTEs halvårsrapport januari-juni 2011
  21 juni 2011
  Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 juni 2011
  26 maj 2011
  Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 juni 2011
  28 april 2011
  Kommuniké från NOTEs årsstämma den 28 april 2011
  28 april 2011
  NOTEs delårsrapport januari-mars 2011
  07 april 2011
  NOTEs årsredovisning för 2010
  28 mars 2011
  Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 28 april 2011
  22 mars 2011
  Information från NOTE med anledning av läget i Japan
  10 februari 2011
  NOTEs bokslutskommuniké 2010
  28 december 2010
  NOTE tecknar avtal om försäljning av 50%-ägd fabrik i Polen
  25 oktober 2010
  NOTE – valberedning inför årsstämman 2011
  21 oktober 2010
  NOTEs delårsrapport januari-september 2010
  16 juli 2010
  NOTEs halvårsrapport januari-juni 2010
  16 juli 2010
  Peter Laveson utsedd till ny VD och koncernchef i NOTE
  31 maj 2010
  NOTEs företrädesrättsemission slutförd
  11 maj 2010
  NOTEs företrädesrättsemission övertecknad
  28 april 2010
  Pågående nyemission i NOTE AB (publ) – tilläggsprospekt offentliggörs
  27 april 2010
  Kommuniké från NOTEs årsstämma den 27 april 2010
  27 april 2010
  NOTEs delårsrapport januari-mars 2010
  16 april 2010
  Prospekt för NOTEs nyemission nu tillgängligt – inkluderande ny finansiell information
  13 april 2010
  Axell Wireless väljer NOTE som leverantör
  07 april 2010
  Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 7 april 2010
  31 mars 2010
  NOTEs årsredovisning för 2009
  30 mars 2010
  Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 27 april 2010
  10 mars 2010
  Ändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2010
  08 mars 2010
  Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 7 april 2010
  08 mars 2010
  NOTE genomför garanterad företrädesrättsemission om 87 MSEK
  02 mars 2010
  NOTEs aviserade företrädesemission
  10 februari 2010
  NOTEs bokslutskommuniké 2009
  25 januari 2010
  Göran Jansson utsedd till tillförordnad VD och koncernchef i NOTE
  04 januari 2010
  NOTE avyttrar verksamheten i Skellefteå till Optronic
  20 oktober 2009
  NOTEs delårsrapport januari-september 2009
  20 oktober 2009
  NOTEs delårsrapport januari-september 2009
  19 oktober 2009
  NOTE – valberedning inför årsstämman 2010
  15 oktober 2009
  NOTE utser NCAB Sweden och TTI Electronics till Årets leverantörer
  09 oktober 2009
  Kraftig neddragning i NOTEs fabrik i Skellefteå
  05 oktober 2009
  Radi Medical Systems väljer NOTE som leverantör
  17 juli 2009
  NOTEs halvårsrapport januari-juni 2009
  23 juni 2009
  NOTE tecknar avtal med norska Radiocrafts AS
  09 juni 2009
  Arbetstagarrepresentanter till NOTEs styrelse
  04 juni 2009
  Knut Pogost utsedd till ny VD och koncernchef i NOTE
  21 april 2009
  Kommuniké från NOTEs årsstämma den 21 april 2009
  21 april 2009
  Q1 – Kraftfull anpassning för framtiden
  07 april 2009
  NOTEs årsredovisning för 2008
  24 mars 2009
  Nearsourcing ger NOTE nya kunder
  20 mars 2009
  Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 21 april 2009
  10 mars 2009
  NOTE tecknar ny order i Norge
  11 februari 2009
  Bokslutskommuniké 2008 – Anpassning för framtiden
  06 februari 2009
  NOTE och norska OTRUM utökar samarbetet
  13 januari 2009
  Kongsberg Defence & Aerospace väljer NOTEfied och utökar samarbetet med NOTE
  29 december 2008
  NOTE vidtar ytterligare kraftfulla strukturåtgärder
  17 december 2008
  NOTE växer i Norge genom förvärv av Norteam Electronics AS
  04 december 2008
  Ändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2009
  24 oktober 2008
  Q3 – Fortsatt hög förändringstakt
  21 oktober 2008
  NOTE – valberedning inför årsstämman 2009
  20 oktober 2008
  Fortsatt strukturomvandling i NOTE
  01 oktober 2008
  NOTE utser EBV Elektronik till Årets leverantör
  18 juli 2008
  Q2 – Fortsatta åtgärder förverkligar ny strategi
  18 april 2008
  Kommuniké från NOTEs årsstämma den 18 april 2008
  18 april 2008
  Kraftfulla åtgärder förverkligar ny strategi
  04 april 2008
  NOTEs årsredovisning för 2007
  20 mars 2008
  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i NOTE AB (publ) den 18 april 2008
  12 mars 2008
  NOTE förvärvar mekanikleverantör
  12 februari 2008
  Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret
  12 februari 2008
  Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret
  24 januari 2008
  NOTE förvärvar verksamhet för tillväxt i England
  21 januari 2008
  NOTE – valberedning inför årsstämman 2008
  15 januari 2008
  NOTE tar nästa steg i sin strategiska omvandling
  20 november 2007
  Catella ställer ut optioner till ledande befattningshavare i NOTE
  01 november 2007
  Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 november 2007
  30 oktober 2007
  NOTE förvärvar tillverkningskapacitet i Polen
  26 oktober 2007
  NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet – trots lägre volymer under Q3
  24 september 2007
  NOTE förvärvar tillverkningskapacitet i Kina
  19 juli 2007
  NOTE och Atlas Copco sluter långsiktigt avtal
  18 juli 2007
  NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet
  12 juli 2007
  NOTE och Schneider Electric utökar samarbetet
  21 juni 2007
  NOTE och Kongsberg sluter långsiktigt samarbetsavtal
  25 april 2007
  Institutionella ägare röstar för ny styrelse i NOTE
  25 april 2007
  Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2007
  25 april 2007
  NOTE rapporterar förbättrad lönsamhet
  11 april 2007
  NOTEs årsredovisning för 2006
  28 mars 2007
  Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2007
  13 februari 2007
  Ny VD och koncernchef utsedd i NOTE AB
  13 februari 2007
  NOTE redovisar väsentligt förbättrad lönsamhet
  25 januari 2007
  Curt Lönnström föreslås som ny styrelseordförande i NOTE
  20 december 2006
  NOTE och SWE-DISH sluter avtal om utökat samarbete
  06 december 2006
  NOTE tar hem genombrottsorder i England
  04 december 2006
  NOTE satsar stort på ny fabrik
  29 november 2006
  Gert Larsson ny VD i NOTE Lund
  02 november 2006
  NOTEs valberedning inför bolagsstämman 2007
  25 oktober 2006
  NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling under tredje kvartalet och successiv marginalförstärkning under året
  07 september 2006
  NOTE utser TTI Electronics till Årets leverantör
  31 augusti 2006
  Björn Furu ny VD i NOTE Oslo
  09 augusti 2006
  NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling och stabilt resultat
  30 juni 2006
  NOTEs förvärv av norska Nordic-PrintDesign slutförs
  15 juni 2006
  NOTE etablerar sig i Oslo
  17 maj 2006
  NOTEs huvudkontor flyttar till Danderyd
  26 april 2006
  Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2006
  26 april 2006
  NOTE redovisar ett starkt kvartal med god volymutveckling och stabilt resultat
  11 april 2006
  NOTEs årsredovisning för 2005
  22 mars 2006
  Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2006
  22 mars 2006
  NOTE tar emot prestigefyllda utmärkelsen ALICE Industrial Award
  16 mars 2006
  CURT LÖNNSTRÖM IN I NOTES STYRELSE ENLIGT FÖRSLAG
  16 februari 2006
  Bokslutskommuniké Januari-December 2005
  09 januari 2006
  NOTE förstärker med topprekrytering av ny VD för NOTE Components
  23 december 2005
  NOTE fördjupar strategiskt samarbete i Storbritannien och Frankrike
  12 december 2005
  NOTE fortsätter effektivisera verksamheten
  01 december 2005
  NOTE utser ny CFO
  01 december 2005
  NOTE appoints new CFO
  28 november 2005
  Valberedning och bolagsstämma 2006
  28 oktober 2005
  NOTEs delårsrapport januari-september 2005
  15 september 2005
  NOTE utser Arne Forslund till ny VD
  09 september 2005
  NOTE håller fast vid, i halvårsrapporten, lämnad prognos
  30 augusti 2005
  NOTE varslar anställda i Björbo
  09 augusti 2005
  NOTEs delårsrapport januari-juni 2005
  09 augusti 2005
  NOTEs delårsrapport januari-juni 2005
  04 augusti 2005
  Strategisk expansion inom NOTE koncernen
  03 augusti 2005
  NOTE AB ingår strategiskt samarbetsavtal
  23 juni 2005
  NOTE lämnar finansiell information
  03 juni 2005
  NOTE tar plats på Svenska Dagbladets Tillväxtlista
  25 maj 2005
  NOTE förändrar i ledningen
  21 maj 2005
  -
  10 maj 2005
  NOTE erhåller genombrottsorder i Norge
  09 maj 2005
  NOTE utökar samarbetet med Dresser Wayne
  04 maj 2005
  Kommuniké från NOTEs ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005
  03 maj 2005
  NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader
  03 maj 2005
  NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader
  03 maj 2005
  NOTEs delårsrapport januari-mars 2005
  19 april 2005
  Årsredovisning 2004
  13 april 2005
  NOTE slutför omstrukturering
  04 april 2005
  Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB (publ)
  17 mars 2005
  NOTE tillkännager ökad kapacitet i Sydamerika
  17 februari 2005
  NOTE 2004 – omorganisation och expansion
  01 februari 2005
  NOTE tecknar samarbetsavtal med Chalmers
  13 januari 2005
  NOTE Borås tecknar nytt samarbetsavtal
  28 december 2004
  NOTE lämnar kompletterande finansiell information
  28 december 2004
  NOTE förvärvar Ericsson Anslutningssystem
  15 december 2004
  NOTE förvärvar finsk kontraktstillverkare
  15 december 2004
  NOTE får rekordorder från Neonode
  15 december 2004
  NOTE noteras på Attract40
  13 december 2004
  NOTE vald till strategisk leverantör av Micronic
  12 november 2004
  NOTE förstärker marknad och försäljning på koncernnivå
  10 november 2004
  NOTE fortsätter Europaetableringen - nu i Frankrike
  10 november 2004
  NOTE ledande i teknikskifte
  08 november 2004
  NOTEs delårsrapport januari - september 2004
  22 oktober 2004
  NOTE öppnar tillförlitlighetslabb i Kista i samarbete med Infineon Technologies
  21 oktober 2004
  NOTE - fortsätter växa snabbt och uthålligt av egen kraft
  19 oktober 2004
  NOTE initierar gymnasieutbildning i elektronik
  08 oktober 2004
  NOTEs koncernchef tilldelas utmärkelse av Ernst & Young
  04 oktober 2004
  NOTE anpassar för fortsatt expansion
  01 oktober 2004
  NOTE etablerar sig i Storbritannien
  28 september 2004
  NOTE signs agreement with Åkerströms for over MSEK 150
  28 september 2004
  NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK
  22 september 2004
  NOTE och Synective Labs tecknar samarbetsavtal
  21 september 2004
  NOTE övertar FuTechs
  21 september 2004
  NOTE förstärker ledningen och utser ny VD för NOTE Lund
  27 augusti 2004
  NOTEs nya fabrik invigd av "Svennis"
  18 augusti 2004
  Delårsrapport januari - juni 2004
  18 augusti 2004
  NOTE får stororder från Ritzenthaler
  17 augusti 2004
  NOTE i nära samarbete med Gunnebo
  12 augusti 2004
  NOTE presenterar delårsrapport
  03 augusti 2004
  NOTE tecknar avtal med Libego AB
  23 juli 2004
  NOTE tecknar strategiskt avtal med Powerwave - skriver nytt förlängt avtal
  14 juli 2004
  Ytterligare en medicinteknisk order till NOTE
  22 juni 2004
  NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 juni
  16 juni 2004
  NOTE till börsen - erbjudandet övertecknat
  11 juni 2004
  NOTE får genombrottsorder inom 3G
  09 juni 2004
  NOTE kommenterar betalningsrutiner
  02 juni 2004
  NOTE ABs Financial Hearing
  26 maj 2004
  NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista
  26 maj 2004
  NOTE bjuder in till presskonferens med anledning av planerad börsnotering
  17 maj 2004
  NOTE fick De Gyllene Skorna
  13 maj 2004
  NOTE - växer snabbast i sin bransch
  13 maj 2004
  NOTE - växer snabbast i sin bransch
  11 maj 2004
  NOTE Borås utökar verksamheten och aviserar förändringar i ledningen
  27 april 2004
  Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB
  27 april 2004
  DELÅRSRAPPORT januari-mars 2004
  27 april 2004
  Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB
  26 april 2004
  NOTE får stororder från Åkerströms
  30 mars 2004
  Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB
  30 mars 2004
  Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB (publ)
  26 mars 2004
  NOTE får stororder från Åkerströms
  23 mars 2004
  Årsredovisning 2003
  22 mars 2004
  NOTE-koncernen 5 år
  16 mars 2004
  NOTEs Gerd Levin-Nygren vald till Årets Chef
  29 december 2003
  Kommuniké från extra bolagsstämma NOTE AB (publ) den 15 december 2003
  03 december 2003
  NOTE utvecklar åt europeiskt medicintekniskt företag
  02 december 2003
  Breddat ägande i NOTE AB
  02 december 2003
  Aktiehandeln i NOTE AB åter öppnad
  01 december 2003
  Inbjudan till presskonferens
  01 december 2003
  ITAB och NOTE i strategisk industriell affär
  01 december 2003
  Extra Bolagsstämma i NOTE AB (publ)
  20 november 2003
  Stopp för handel med aktier i NOTE AB
  29 oktober 2003
  Delårsrapport januari – september 2003
  29 oktober 2003
  NOTE lämnar rekordrapport
  29 september 2003
  NOTE nyinviger i Lund med Alliansträff
  26 september 2003
  NOTE uppåt på SvD:s maratonlista
  17 september 2003
  TietoEnator väljer NOTE som global totalleverantör
  02 september 2003
  NOTE planerar för ”turn-around” av nyförvärvet
  22 augusti 2003
  Mitec Telecom tillkännager överenskommelse om att sälja BEVE Electronics till NOTE AB
  22 augusti 2003
  NOTE ökar alltjämt
  21 augusti 2003
  Delårsrapport januari – juni 2003
  14 juli 2003
  NOTE övertar Mitecs verksamhet i Borås
  23 juni 2003
  Nexus utvecklar partnerskap med NOTE
  17 juni 2003
  Invigningen av ‘EMS veckan’ blev en succé – Alliansen presenterade sin affärsmodell
  26 maj 2003
  NOTE bygger för den Nya industrin
  23 maj 2003
  NOTE öppnar Center of Excellence
  15 maj 2003
  NOTE uppåt på snabbväxarlista
  06 maj 2003
  Delårsrapport januari – mars 2003
  14 april 2003
  Hemvändande Atlas Copco väljer NOTE
  08 april 2003
  Årsredovisning 2002
  14 mars 2003
  Årets leverantör 2002 utsedd
  10 mars 2003
  NOTE AB och NOTE Components AB i nya lokaler
  06 mars 2003
  NOTE öppnar NOTE Lab
  26 februari 2003
  NOTE Xperi drabbat av brand
  25 februari 2003
  Aktiekväll
  07 februari 2003
  NOTE visar bästa resultat någonsin
  06 februari 2003
  Bokslutskommuniké 2002
  27 januari 2003
  NOTE Norrtelje får AAA-rating av Dun och Bradstreet
  13 januari 2003
  NOTE Norrtelje första svenska elektroniktillverkaren med TS-certifiering
  13 januari 2003
  NOTE och Silva i nära samarbete