Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

vad-blir-konsekvenserna
Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
How much more could you sell if you had a flexible partner?

Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?
What is the significance of not considering total product cost when selecting suppliers?

Pressmeddelande | 
25 oktober 2016 NOTEs delårsrapport januari-september 2016
20 oktober 2016 NOTEs valberedning inför årsstämman 2017
29 september 2016 Saab Dynamics fördjupar samarbetet med NOTE