Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
08 februari 2017 Köpoptioner till ledande befattningshavare i NOTE
07 februari 2017 NOTEs bokslutskommuniké 2016
20 januari 2017 Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 20 januari 2017