KESTÄVÄ KEHITYS

We are developing responsible initiatives and efforts across NOTE, at our sites and with our people. Our aim is to serve the communities where we operate. Our group-wide values and our policies, which build on international standards and directives, are designed to guide, influence and govern our activities.

COMMUNICATION OF PROGRESS

Since 2011, NOTE has–as one of the first Northern European manufacturing partners for electronics–been affiliated to UN’s Global Compact (www.unglobalcompact.org). Each year, NOTE submits a COP (Communication on Progress) to UN. It reviews NOTE’s work on human rights, labour law, the environment and anti-corruption.

GLOBAL COMPACT -ALOITTEEN 10 PERIAATETTA, JOITA JÄSENYRITYKSET JA -ORGANISAATIOT OVAT SITOUTUNEET NOUDATTAMAAN

Ihmisoikeudet

PERIAATE 1: Yritykset edistävät ja kunnioittavat kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia.
PERIAATE 2: Yritykset varmistavat, että ne eivät osallistu ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Työn oikeudenmukaisuus

PERIAATE 3: Yritykset kunnioittavat kokoontumisvapautta ja kollektiivisia työehtosopimuksia.
PERIAATE 4: Yritykset estävät pakkotyön käytön.
PERIAATE 5: Yritykset estävät lapsityövoiman käytön.
PERIAATE 6: Yritykset eivät salli syrjintää työhönotossa tai työtehtävien antamisessa.

Ympäristö

PERIAATE 7: Yritykset noudattavat varovaisuusperiaatetta ympäristöön kohdistuvissa riskitekijöissä.
PERIAATE 8: Yritykset toimivat aloitteellisesti vastuullisen ympäristötoiminnan lisäämiseksi.
PERIAATE 9: Yritykset suosivat ympäristöystävällisten tekniikoiden ottamista käyttöön ja niiden kehittämistä.

Korruption torjuminen

PERIAATE 10: Yritykset torjuvat kaikenlaista korruptiota, kuten kiristystä ja lahjontaa.

Työntekijät

NOTE:n työntekijät ovat avain menestykseen. Henkilöiden sitoutuneisuus, kekseliäisyys ja joustavuus luovat asiakkaalle vahvan perustan globaalissa liiketoiminnassa.

We Know How to Do it Right

We add value to every link in the chain