ONGELMIA, JOITA RATKOMME

NOTE tekee asiakkaidensa kanssa tiivistä yhteistyötä ja lisää arvoa tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen. Mikäli jokin alla olevista ongelma-alueista tuntuu tutulta, istukaamme alas ja keskustelkaamme siitä, kuinka voimme tehdä elämänne helpommaksi.

Kehitys
Valmistus
Jälkimarkkinat
Onko haastavaa löytää yhteistyökumppani, joka pystyy tukemaan sekä nykyisiä että uusia tuotteitanne? Jättääkö toimittajanne nykyisen tuotesukupolvenne priorisoimatta?
Suuren joustavuutemme ansiosta voimme tarjota teille ansaitsemaanne priorisointia. Osana sopimustamme tarjoamme teille ensiluokkaista varaosatukea nykyisille tuotteillenne.

Onko haastavaa löytää yhteistyökumppani, joka pystyy tukemaan asiakkaittenne jatkuvaa ylläpito- ja huoltotarvetta?
Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme tuotteiden kestävyyden; ehdotamme rakennemuutoksia ja autamme toimittajan valinnassa, jotta pienentäisimme kustannuksianne ja parantaisimme laatua ja toimistustarkkuuttanne.

Puuttuuko teiltä ja/tai suunnittelukumppaniltanne tarvittava valmistusosaaminen "valmistettavuuden" optimoimiseksi?
Teemme yhteistyötä suunnitteluryhmänne kanssa ja ehdotamme rakenneratkaisuja, jotka optimoivat tuotteenne sarjavalmistukseen.

Puuttuuko teiltä ja/tai suunnittelukumppaniltanne piirilevyjen, elektroniikan, mekaniikan tai kaapeleiden asiantuntemusta, jota tarvitaan oikean komponenttivalinnan tekemiseksi?
Autamme teitä löytämään tuotteellenne parhaat valmistajat ja toimittajat niin paikallisilla kuin globaaleilla komponenttimarkkinoilla. Valitsemme alhaisen riskin toimittajia, jotka toimittavat korkealaatuisia tuotteita ja tarjoavat kilpailukykyiset hinnat ja luotettavaa palvelua.

Oletteko joskus havainneet, että testistrategian ja -varustuksen läpikäynti olisi kannattanut suorittaa ennen sarjatuotannon kasvattamista, eikä vasta sen jälkeen?
Autamme teitä kehittämään testistrategiaanne ja -varustustanne. Tiedämme, kuinka hyviin testituloksiin ja korkeaan saantoon tuotannossa ylletään.

Etsittekö parempaa ja nopeampaa prototyyppiapua kehitysprojekteihinne?
Ensiluokkaisen teollistamisprosessin ja ansioituneiden projektipäälliköitten avulla valmistamme nopeasti prototyypit ja teemme palauteraportit, jotka nopeuttavat uusien tuotteidenne markkinoille tuomista.

Nostaako nykyisen yhteistyökumppanin huono laatu ja toimitusvarmuus kokonaishintaa suunniteltua korkeammaksi?
NOTE:n laatu ja toimitusvarmuus on yksi markkinoiden korkeimpia high mix/low volume -tuotannon sektorilla.

Olisiko teille hyödyksi yhteistyökumppani, jolla on kattavampi toimittajakenttä ja toimivampi logistiikka high mix/low volume -tuotannon saralla?
NOTE:n hankintayksikkö työskentelee jatkuvasti kokonaiskustannusten vähentämiseksi, riskien minimoimiseksi ja toimittajaketjun kehittämiseksi.

Onko nykyinen toimittajaketjunne käymässä teille riittämättömäksi?
NOTE:lla on kokonaisomistuksessaan korkealaatuisia valmistusyksiköitä Virossa ja Kiinassa, ja sen toiminta ulottuu kuudelle eri maantieteelliselle markkina-alueelle.