• Palvelut

    NOTE on yksi Pohjois-Euroopan johtavista valmistuspartnereista elektronisten puolivalmisteiden ja valmistuotteiden saralla. Markkina-asema on erityisen vahva high mix/low to medium volume -markkinasektorilla, joka pitää siis sisällään pienten ja keskisuurten sarjojen tuotteet, jotka vaativat korkeaa teknistä kompetenssia ja joustavuutta kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.

    NOTE:n tarjonta kattaa kaiken aikaisten vaiheiden tuotantoteknisestä osaamisesta sarjavalmistus ja kehittyneisiin jälkimarkkinapalveluihin.

    Järjestelmällinen työmme tuotantoprosessien parantamiseksi, sisäänostokanavien ja -ratkaisujen kehittämiseksi ja lisäarvoa tuovien logistiikkaratkaisujen luomiseksi tähtää kaikki kokonaiskustannuksienne minimoimiseen.