Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om Q2 rapporten för 2020. Se presentationen här. Materialet är på engelska.

Läs mer

Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli 2020 kl. 08.30. Den 13 juli kommer NOTE att arrangera en telefonkonferens för analytiker, media och investerare. Läs mer här

Läs mer

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om Q1 rapporten för 2020. Lyssna på presentationen här. Se presentationen här NOTEs delårsrapport för januari-mars 2020 Materialet är på engelska.

Läs mer

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm, den 23 april 2020 klockan 14.00.

Läs mer

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om bokslutskommunikén för 2019. Lyssna på presentationen här Se Power Point presentationen här NOTE Bokslutskommunike 2019 Materialet är på engelska.

Läs mer

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om kvartalsrapporten för Q3. Lyssna på presentationen här Se Power Point presentationen här NOTE Financials Q3 2019 Materialet är på engelska.  

Läs mer