5

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 juni Den 23 juni 2004 noteras NOTEs aktier på Stockholmsbörsens O-lista. NOTE kommer att noteras under rubriken "Övriga aktier". Kortnamnet är NOTE. För ytterligare information kontakta: Erik Stenfors, VD och Koncernchef, NOTE AB Tel: 0176-799 01 eller 0709-50 80 70 Mette Franek, Informationschef, NOTE AB Tel: 0176-799 03 eller 0709-58 81 54 Fakta om NOTE NOTE är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 900. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/22/20040622BIT21820/wkr0001.pdf