Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
12 april 2019 NOTE och DeLaval ingår omfattande samarbete inom elektronikproduktion
10 april 2019 NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete med Micropower Group
29 mars 2019 NOTEs årsredovisning för 2018