Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
27 april 2017 David Krantz utsedd till ny inköpschef i NOTE
20 april 2017 Kommuniké från NOTEs årsstämma den 20 april 2017
20 april 2017 NOTEs delårsrapport januari-mars 2017