Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
20 december 2018 NOTE återköper egna aktier
19 december 2018 Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) måndag den 21 januari 2019
12 december 2018 NOTE utnyttjar mandat för återköp av egna aktier