Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
05 februari 2019 NOTEs bokslutskommuniké 2018
21 januari 2019 Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 januari 2019
20 december 2018 NOTE återköper egna aktier