Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
25 mars 2019 Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 25 april 2019
22 februari 2019 NOTEs incitamentsprogram fulltecknat
05 februari 2019 NOTEs bokslutskommuniké 2018