Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
12 december 2018 NOTE utnyttjar mandat för återköp av egna aktier
05 december 2018 NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete med Charge Amps
27 november 2018 Förändringar i NOTEs valberedning inför årsstämman 2019