Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
15 maj 2018 NOTE får strategisk order från Saab Dynamics
06 februari 2018 NOTEs bokslutskommuniké 2017
30 januari 2018 NOTE ingår samarbete inom medicinteknik