Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
17 juni 2019 NOTE utökar samarbetet med Maven Wireless AB
11 juni 2019 NOTE och UNIPOWER utökar sitt samarbete
25 april 2019 Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2019