Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
31 juli 2018 Förändringar i NOTEs valberedning samt styrelseordförande John Hedberg har valt att utträda ur styrelsen
16 juli 2018 NOTEs halvårsrapport januari-juni 2018
28 maj 2018 NOTEs incitamentsprogram 2018