Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
16 juli 2018 NOTEs halvårsrapport januari-juni 2018
28 maj 2018 NOTEs incitamentsprogram 2018
15 maj 2018 NOTE får strategisk order från Saab Dynamics