Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
15 juli 2019 NOTEs halvårsrapport januari-juni 2019
10 juli 2019 NOTE expanderar inom medicinteknik
17 juni 2019 NOTE utökar samarbetet med Maven Wireless AB