Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
28 maj 2018 NOTEs incitamentsprogram 2018
26 april 2018 Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2018
26 april 2018 NOTEs delårsrapport januari-mars 2018