Vad blir konsekvenserna om ditt designteam inte har rätt sourcing eller tillverknings-
kompetens tillgänglig?

 

 

Hur mycket mer kan du sälja om du arbetar med en flexibel partner?
Vad innebär det att inte beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

Pressmeddelande | 
17 juli 2017 NOTEs halvårsrapport januari-juni 2017
30 juni 2017 NOTE blir volymtillverkningspartner till myFC
19 maj 2017 NOTEs incitamentsprogram fulltecknat