INDUSTRIAL

Ett brett område som kan vidare kategoriseras i t.ex. Automatisering, Kontroll, Infrastruktur, Energi och Byggteknik.

Med den pågående digitaliseringen i kombination med kontinuerlig produktutveckling anpassas avancerad elektronik till platser som traditionellt inte innehåller några. Exempel kan vara allt från ioT-enheter i våra hem till anslutna sensorer som styr ett kritiskt steg i en processindustri. Ökade krav på hållbarhet och miniatyrisering kommer från att elektroniken utsätts för mycket hårda förhållanden. Vi har en lång historia att översätta dessa slutanvändares krav tillbaka till en stödjande produktionsprocess. Med många års erfarenhet av t.ex. gruvindustrin har vi förtjänat värdefull kunskap som övergår till beläggnings- och krukteknik och vi kan också ge värdefull återkoppling i den tidiga designfasen för att säkra produktiviteten.

Exempel på de tjänster vi tillhandahåller under hela livscykeln; DfX, NPI, mikroelektronik, trådbindning, PCBA, systemmontering, testning och boxbuild.

 

Ord från en NOTE-kund
"Vårt partnerskap med NOTE ger oss tillgång till lokalt och globalt stöd och möjliggör nära partnerskap i utvecklingsfasen samt lågkostnadseffektiv produktion", rapporterar Johannes Linder, Commodity Manager på Trimble.

industrial-white