INVESTOR RELATIONS

Välkommen till NOTEs Investor Relations!

note_henrik_ir_2

HENRIK NYGREN

Chief Financial Officer
Tel: 070-977 06 86
E-post: henrik.nygren@note.eu

Aktien

Ägarstruktur

Den 31 januari 2020 hade NOTE AB 5 067 aktieägare.
Ägarförteckning från Euroclear avseende direkt- och förvaltarregistrerade ägare per 2020-01-31.

Ägare Antal aktier Innehav,
röster (%)
JOHAN HAGBERG 5 861 404 20,30
CATELLA FONDFÖRVALTNING 2 326 789 8,06
HANDELSBANKEN FONDER 1 551 411 5,37
MEDIUMINVEST A/S 1 440 000 4,99
TREDJE AP-FONDEN 1 200 000 4,16
NOTE AB (PUBL) 1 000 000 3,46
KJELL-ÅKE ANDERSSON MED FAMILJ 794 248 2,75
CLAES MELLGREN 722 000 2,50
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 719 281 2,49
MYGGENÄS GÅRD AB 659 659 2,28
Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt 16 274 792 56,37
Summa övriga ägare 12 597 808 43,63
Summa 28 872 600 100,00

 

Fördelning i storleksklasser, innehav per ägare per 2020-01-31.

Storleksklass,
antal aktier
Antal
aktieägare
Antal aktier Andel av kapital/röster, %
1 – 500 3 303 498 994 1,73
501 – 2000 1 124 1 254 051 4,34
2 001 – 5 000 335 1 118 801 3,87
5 001 – 20 000 211 1 990 553 6,89
20 001 – 50 000 44 1 422 294 4,93
50 001 – 500 000 37 4 669 986 16,17
500 001 – 5 000 000 12 12 056 517 41,76
5 000 000 – 9 500 000 1 5 861 404 20,30
Summa 5 067 28 872 600 100,00

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

1990 Bolagets bildande 3 000 300 000 3 000 300 000 100,00
2000 Fondemission 27 000 2 700 000 30 000 3 000 000 100,00
2000 Split 10:1 270 000 - 300 000 3 000 000 10,00
2002 Nyemission 84 000 840 000 384 000 3 840 000 10,00
2003 Nyemission 15 000 150 000 399 000 3 990 000 10,00
2004 Split 20:1 7 581 000 - 7 980 000 3 990 000 0,50
2004 Optionsinlösen 310 200 155 100 8 290 200 4 145 100 0,50
2004 Nyemission 1 334 000 667 000 9 624 200 4 812 100 0,50
2010 Nyemission 19 248 400 9 624 200 28 872 600 14 436 300 0,50

Elektronisk prenumeration


Jag ger mitt medgivande att mina personuppgifter sparas och hanteras för de ändamål att ta emot information och innehåll från NOTE.

Jag godkänner att mina personuppgifter processas på det sätt som beskrivs i NOTE’s Privacy policy och förstår att jag kan välja att sluta prenumerera, och återkalla mina personuppgifter, när jag vill.


Aktieägarservice