INVESTOR RELATIONS

Välkommen till NOTEs Investor Relations!

note_henrik_ir_2

HENRIK NYGREN

Chief Financial Officer
Tel: 070-977 06 86
E-post: henrik.nygren@note.eu

Aktien

Ägarstruktur

Den 30 april 2020 hade NOTE AB 6 658 aktieägare.
Ägarförteckning från Euroclear avseende direkt- och förvaltarregistrerade ägare per 2020-04-30.

Ägare Antal aktier Innehav,
röster (%)
JOHAN HAGBERG 5 861 404 21,03
MEDIUMINVEST A/S 1 393 629 5,00
FREDRIK HAGBERG, EGET INNEHAV SAMT MYGGENÄS GÅRD 1 219 207 4,37
TREDJE AP-FONDEN 1 200 000 4,31
HANDELSBANKEN FONDER 986 064 3,54
AVANZA PENSION 982 159 3,52
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 786 023 2,82
KJELL-ÅKE ANDERSSON MED FAMILJ 756 785 2,72
CLAES MELLGREN 722 000 2,59
FUTUR PENSION 612 175 2,20
Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt 14 519 446 52,09
Summa övriga ägare 13 353 154 47,91
Summa 27 872 600 100,00

 

Fördelning i storleksklasser, innehav per ägare per 2020-04-30.

Storleksklass,
antal aktier
Antal
aktieägare
Antal aktier Andel av kapital/röster, %
1 – 500 4 398 667 344 2,39
501 – 2000 1 489 1 653 590 5,93
2 001 – 5 000 433 1 432 190 5,14
5 001 – 20 000 231 2 149 558 7,71
20 001 – 50 000 54 1 681 864 6,03
50 001 – 500 000 39 5 690 689 20,42
500 001 – 5 000 000 12 14 360 045 51,52
5 000 000 – 9 500 000 0 0 0
Summa 6 658 27 872 600 100,00

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

1990 Bolagets bildande 3 000 300 000 3 000 300 000 100,00
2000 Fondemission 27 000 2 700 000 30 000 3 000 000 100,00
2000 Split 10:1 270 000 - 300 000 3 000 000 10,00
2002 Nyemission 84 000 840 000 384 000 3 840 000 10,00
2003 Nyemission 15 000 150 000 399 000 3 990 000 10,00
2004 Split 20:1 7 581 000 - 7 980 000 3 990 000 0,50
2004 Optionsinlösen 310 200 155 100 8 290 200 4 145 100 0,50
2004 Nyemission 1 334 000 667 000 9 624 200 4 812 100 0,50
2010 Nyemission 19 248 400 9 624 200 28 872 600 14 436 300 0,50
2020 Indragning återköpta aktier -1 000 000 -500 000 27 872 600 13 936 300 0,50
2020 Fondemission - +500 000 27 872 600 14 436 300 0,52

Elektronisk prenumeration


Jag ger mitt medgivande att mina personuppgifter sparas och hanteras för de ändamål att ta emot information och innehåll från NOTE.

Jag godkänner att mina personuppgifter processas på det sätt som beskrivs i NOTE’s Privacy policy och förstår att jag kan välja att sluta prenumerera, och återkalla mina personuppgifter, när jag vill.


Aktieägarservice