INVESTOR RELATIONS

Välkommen till NOTEs Investor Relations!

note_henrik_ir_2

HENRIK NYGREN

Chief Financial Officer
Tel: 070-977 06 86
E-post: henrik.nygren@note.eu

Kommande nyheter

Filter by year:

DELÅRSRAPPORT Q3

Delårsrapporten för januari-september presenteras den 19 oktober 2020 kl. 08.30.  

10 september 2020

Flytt av NOTEs huvudkontor I början av september 2020 flyttade NOTEs huvudkontor in till centrala Stockholm. Numera ligger kontoret på Sveavägen 52.

17 augusti 2020

NOTE Norrtelje investerar i en ny hög kapacitets SMT lina och valde en SMT QPL+ N2 reflow. Den nya SMT linan säkerställer att den kontinuerligt ökade efterfrågan kan tillverkas och monteras på fabriken. ”Vi utvärderade flera olika fabrikat. Efter att vi räknat på “TOC” energi och kvävgas förbrukning, underhåll, förbrukningsmaterial samt jämfört kvalitén och processtekniken föll vårt val på SMT” säger Mikael Eklöf och Peter Bohlin på NOTE Norrtelje. Den nya linan och ugnen installerades i början på förra veckan. ESD-Center är både stolta och tacksamma för förtroendet.

13 juli 2020

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om Q2 rapporten för 2020. Se presentationen här. Materialet är på engelska.

HALVÅRSRAPPORT Q2

Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli 2020 kl. 08.30. Den 13 juli kommer NOTE att arrangera en telefonkonferens för analytiker, media och investerare. Läs mer här

22 juni 2020

Affärsvärlden har idag publicerat en artikel om NOTE. För prenumeranter kan artikeln läsas här, övriga kan ta del av artikeln här  

28 maj 2020

Fem saker att tänka på när du väljer en EMS-partner enligt Charlotta Linnell, gästförfattare på Evertiq. Läs artikeln här    

ElektronikExpo, en digital mässa, 27 maj 2020

Chatta med NOTE på ElektronikExpo! ElektronikEXPO är en digital mässa om elektronik. Här kan besökare chatta med utställande företag inom branschen och lyssna på intressanta föreläsningar och talare. Kommunikationen sker digitalt genom chatt, online-möten och webinar. För information om seminarier och annat rörande eventet, klicka här

Förändring i NOTEs valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utgöras av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant. NOTEs valberedning inför årsstämman 2020 utgjordes av: - Johan Hagberg, eget innehav - Fredrik Hagberg, eget innehav samt Myggenäs gård AB - Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder AB - Thomas Tang, Mediuminvest A/S Med hänvisning till omständigheterna kring årsstämmans beslut den 23 april 2020 rörande sammansättning av bolagets styrelse där valberedningens förslag ej bifölls, har Handelsbanken Fonder AB begärt utträde ur valberedningen för NOTE. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Hagberg, styrelsens ordförande, tel. 070-644 33 56  

23 april 2020

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om Q1 rapporten för 2020. Lyssna på presentationen här. Se presentationen här NOTEs delårsrapport för januari-mars 2020 Materialet är på engelska.

ÅRSSTÄMMA 2020

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm, den 23 april 2020 klockan 14.00.

DELÅRSRAPPORT Q1

Delårsrapporten för januari-mars publiceras den 23 april 2020 kl. 08.30.  

2 april 2020

Ett av NOTEs kärnvärden är att vi är engagerade i de saker vi gör. Som en del av detta är vi engagerade i att bidra till en hållbar miljö och arbetsmiljö. Vi har just lanserat logotypen Committed, som kommer att användas i hållbarhetssammanhang. Hållbarhet är viktigt för oss, och vi gillar att sprida inspiration genom att dela initiativ med varandra.

2 april 2020

NOTE Norrtelje hjälper till i framställningen av handsprit Den senaste tiden har handsprit blivit en bristvara. Fredrik Bohlin, upphandlare på Norrtälje kommun, och Richard Jansson på Norrtelje brenneri hade nyligen börjat samarbeta för att framställa handsprit till kommunens verksamheter, men upptäckt att de saknade vissa ingredienser för att kunna påbörja produktionen. NOTE Norrteljes vd, Peter Bohlin, erbjöd sig därför att skänka 20 liter av Isopropanol, ett av de ämnen som saknades för att framställda handsprit.

20 mars 2020

Idag presenterade vår vd Johannes Lind-Widestam NOTE på en svensk investerarträff vid namn ProHearings. https://www.youtube.com/watch?v=J2hpBeymVgo&feature=youtu.be

ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisning för 2019 kommer att publiceras på hemsidan vecka 14 2020.  

5 februari 2020

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om bokslutskommunikén för 2019. Lyssna på presentationen här Se Power Point presentationen här NOTE Bokslutskommunike 2019 Materialet är på engelska.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 5 februari 2020 kl. 08.30.    

22 oktober 2019

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om kvartalsrapporten för Q3. Lyssna på presentationen här Se Power Point presentationen här NOTE Financials Q3 2019 Materialet är på engelska.  

1 Oktober 2019

Dag i Stonehouse med fokus på teknik Förra veckan arrangerade NOTEs fabrik i Stonehouse, England, en dag med fokus på teknik. Eventet ägde rum mellan den 24 och 25 september. Representanter från både befintliga och potentiella kunder närvarade. Fabriken höll i ett tekniskt seminarium, vilket inkluderade seminarier inom inköp, NCAB:s design och kostnader för kretskort, fördelarna med Kanban och vissa generella riktlinjer inom DFM. Därtill guidades deltagarna runt i fabrikens nya, effektiva layout av produktionen.   Ord från en NOTE-kund Trevor Cullan - Managing Director -  Innovelec Solutions Limited Jag vill tacka för seminariet, eftersom det var väldigt användbart och utfördes på ett bra sätt! Martin Smith - Quality Manager - AGD Systems Jag tycker att dagen var mycket mer intressant och informativ än jag trodde att den skulle vara.

25 SEPTEMBER 2019

Evertiqs intervju med Karin Nichols, Managing Director på NOTE Torsby, kan läsas här  

2 SEPTEMBER 2019

EFNs intervju med NOTEs vd Johannes Lind-Widestam kan ses här   

Aktien

Ägarstruktur

Den 31 augusti 2020 hade NOTE AB 9 143 aktieägare.
Ägarförteckning från Euroclear avseende direkt- och förvaltarregistrerade ägare per 2020-08-31.

Ägare Antal aktier Innehav,
röster (%)
JOHAN HAGBERG 5 861 404 20,66
MEDIUMINVEST A/S 1 418 629 5,00
FREDRIK HAGBERG, EGET INNEHAV SAMT MYGGENÄS GÅRD 1 219 207 4,30
AVANZA PENSION 1 187 891 4,19
TREDJE AP-FONDEN 1 164 352 4,10
HANDELSBANKEN FONDER 786 064 2,77
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 782 579 2,76
CLAES MELLGREN 722 000 2,54
PER-OLOF ANDERSSON 600 000 2,11
FUTUR PENSION 551 645 1,94
Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt 14 293 771 50,38
Summa övriga ägare 14 078 829 49,62
Summa 28 372 600 100,00

 

Fördelning i storleksklasser, innehav per ägare per 2020-08-31.

Storleksklass,
antal aktier
Antal
aktieägare
Antal aktier Andel av kapital/röster, %
1 – 500 6 659 915 695 3,23
501 – 2000 1 797 1 943 305 6,85
2 001 – 5 000 441 1 434 540 5,06
5 001 – 20 000 220 1 993 822 7,03
20 001 – 50 000 61 1 831 566 6,46
50 001 – 500 000 43 5 412 517 19,08
500 001 – 5 000 000 11 8 979 751 31,65
5 000 000 – 9 500 000 1 5 861 404 20,66
Summa 9 143 28 372 600 100,00

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

1990 Bolagets bildande 3 000 300 000 3 000 300 000 100,00
2000 Fondemission 27 000 2 700 000 30 000 3 000 000 100,00
2000 Split 10:1 270 000 - 300 000 3 000 000 10,00
2002 Nyemission 84 000 840 000 384 000 3 840 000 10,00
2003 Nyemission 15 000 150 000 399 000 3 990 000 10,00
2004 Split 20:1 7 581 000 - 7 980 000 3 990 000 0,50
2004 Optionsinlösen 310 200 155 100 8 290 200 4 145 100 0,50
2004 Nyemission 1 334 000 667 000 9 624 200 4 812 100 0,50
2010 Nyemission 19 248 400 9 624 200 28 872 600 14 436 300 0,50
2020 Indragning återköpta aktier -1 000 000 -500 000 27 872 600 13 936 300 0,50
2020 Fondemission - +500 000 27 872 600 14 436 300 0,52
2020 Nyemission/optionslösen 500 000 258 969,39 28 372 600 14 695 269,39 0,52

Elektronisk prenumeration


Jag ger mitt medgivande att mina personuppgifter sparas och hanteras för de ändamål att ta emot information och innehåll från NOTE.

Jag godkänner att mina personuppgifter processas på det sätt som beskrivs i NOTE’s Privacy policy och förstår att jag kan välja att sluta prenumerera, och återkalla mina personuppgifter, när jag vill.


Aktieägarservice