INVESTOR RELATIONS

Välkommen till NOTEs Investor Relations!

note_henrik_ir_2

HENRIK NYGREN

Chief Financial Officer
Tel: 070-977 06 86
E-post: henrik.nygren@note.eu

Aktien

Ägarstruktur

Den 30 september 2019 hade NOTE AB 4 080 aktieägare.
Ägarförteckning från Euroclear avseende direkt- och förvaltarregistrerade ägare per 2019-09-30.

Ägare Antal aktier Innehav,
röster (%)
JOHAN HAGBERG 5 861 404 20,30
CATELLA FONDFÖRVALTNING 2 403 541 8,32
HANDELSBANKEN FONDER 1 708 466 5,92
MEDIUMINVEST A/S 1 440 000 4,99
TREDJE AP-FONDEN 1 200 000 4,16
NOTE AB (PUBL) 1 000 000 3,46
KJELL-ÅKE ANDERSSON MED FAMILJ 900 000 3,12
PER-OLOF ANDERSSON 722 000 2,50
CLAES MELLGREN 722 000 2,50
MYGGENÄS GÅRD AB 659 659 2,28
Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt 16 617 070 57,55
Summa övriga ägare 12 255 530 42,45
Summa 28 872 600 100,00

 

Fördelning i storleksklasser, innehav per ägare per 2019-09-30.

Storleksklass,
antal aktier
Antal
aktieägare
Antal aktier Andel av kapital/röster, %
1 – 500 2 492 392 306 1,36
501 – 2000 961 1 103 911 3,82
2 001 – 5 000 325 1 101 984 3,82
5 001 – 20 000 209 1 955 993 6,77
20 001 – 50 000 46 1 467 283 5,08
50 001 – 500 000 34 4 665 502 16,16
500 001 – 5 000 000 12 12 324 217 42,68
5 000 000 – 9 500 000 1 5 861 404 20,30
Summa 4 080 28 872 600 100,00

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

1990 Bolagets bildande 3 000 300 000 3 000 300 000 100,00
2000 Fondemission 27 000 2 700 000 30 000 3 000 000 100,00
2000 Split 10:1 270 000 - 300 000 3 000 000 10,00
2002 Nyemission 84 000 840 000 384 000 3 840 000 10,00
2003 Nyemission 15 000 150 000 399 000 3 990 000 10,00
2004 Split 20:1 7 581 000 - 7 980 000 3 990 000 0,50
2004 Optionsinlösen 310 200 155 100 8 290 200 4 145 100 0,50
2004 Nyemission 1 334 000 667 000 9 624 200 4 812 100 0,50
2010 Nyemission 19 248 400 9 624 200 28 872 600 14 436 300 0,50

Elektronisk prenumeration


Jag ger mitt medgivande att mina personuppgifter sparas och hanteras för de ändamål att ta emot information och innehåll från NOTE.

Jag godkänner att mina personuppgifter processas på det sätt som beskrivs i NOTE’s Privacy policy och förstår att jag kan välja att sluta prenumerera, och återkalla mina personuppgifter, när jag vill.


Aktieägarservice