ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för 2019 kommer att publiceras på hemsidan vecka 14.

Kontakt: Henrik Nygren, CFO, 070-977 06 86, henrik.nygren@note.eu