• NOTE AB & NOTE Components AB

  Box 1285
  164 29 Kista

  Borgarfjordsgatan 7
  164 40 Kista

  Tel: 08-568 990 00
  E-post: info@note.eu


  Om NOTE AB

  NOTEs moderbolag och koncernledning finns i Kista, utanför Stockholm.

  Om NOTE Components AB

  I Kista finns även ett inköpsbolag, där NOTEs centrala sourcing är inordnad, där inköpsavtal för hela koncernen samordnas.

   

  Kontaktpersoner

  Johannes Lind-Widestam

  Chief Executive Officer & President
  Tel: 070-541 72 22
  E-post: Johannes.LindWidestam@note.eu

  Henrik Nygren

  Chief Financial Officer
  Tel: 070-977 06 86
  E-post: henrik.nygren@note.eu

  David Krantz

  Chief Procurement Officer
  Tel: 076-812 15 31
  E-post: david.krantz@note.eu