NYHETER&EVENTS

5 februari 2020

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om bokslutskommunikén för 2019.

Lyssna på presentationen här

Se Power Point presentationen här

NOTE Bokslutskommunike 2019

Materialet är på engelska.

ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisning för 2019 kommer att publiceras på hemsidan vecka 14 2020.

 

DELÅRSRAPPORT Q1

Delårsrapporten för januari-mars publiceras den 23 april 2020 kl. 08.30.

 

ÅRSSTÄMMA 2020

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm, den 23 april 2020 klockan 14.00.

HALVÅRSRAPPORT Q2

Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 16 juli 2020 kl. 08.30.

 

DELÅRSRAPPORT Q3

Delårsrapporten för januari-september presenteras den 22 oktober 2020 kl. 08.30.

 

22 oktober 2019

Idag höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om kvartalsrapporten för Q3.

Lyssna på presentationen här

Se Power Point presentationen här

NOTE Financials Q3 2019

Materialet är på engelska.

 

1 Oktober 2019

Dag i Stonehouse med fokus på teknik

Förra veckan arrangerade NOTEs fabrik i Stonehouse, England, en dag med fokus på teknik. Eventet ägde rum mellan den 24 och 25 september. Representanter från både befintliga och potentiella kunder närvarade. Fabriken höll i ett tekniskt seminarium, vilket inkluderade seminarier inom inköp, NCAB:s design och kostnader för kretskort, fördelarna med Kanban och vissa generella riktlinjer inom DFM. Därtill guidades deltagarna runt i fabrikens nya, effektiva layout av produktionen.

 

Ord från en NOTE-kund

Trevor Cullan – Managing Director –  Innovelec Solutions Limited

Jag vill tacka för seminariet, eftersom det var väldigt användbart och utfördes på ett bra sätt!

Martin Smith – Quality Manager – AGD Systems

Jag tycker att dagen var mycket mer intressant och informativ än jag trodde att den skulle vara.

25 SEPTEMBER 2019

Evertiqs intervju med Karin Nichols, Managing Director på NOTE Torsby, kan läsas här

 

2 SEPTEMBER 2019

EFNs intervju med NOTEs vd Johannes Lind-Widestam kan ses här 

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 5 februari 2020 kl. 08.30.

 

 

En period om två veckor före publiceringen av finansiella rapporter iakttar NOTE en ”tyst period”. Under denna period undviks möten med analytiker och investerare.