4

Året som gått • I maj invigdes ett nytt, fullskaligt prototyplaboratorium, NOTE Lab, i Borås. Senare under året tecknades även samarbetsavtal med Chalmers Tekniska Högskola om att förlägga ett NOTE Lab till Chalmers. • 23 juni 2004 introducerades NOTE på Stockholmsbörsens O-lista och 6 månader senare kvalificerade sig NOTE-aktien för notering på O-listan, segment Attract40. • I augusti invigdes en helt ny produktionsanläggning i Torsby. Enheten med en yta av 4 500 kvm, är en av Europas mest moderna och har speciell inriktning mot elektronik i tuffa miljöer. • I september tecknades avtal om tillverkning av Åkerströms samtliga produkter, bland annat truckdatorer för extremt hårda miljöer, ett avtal som garanterar en minimivolym om MSEK 150. I samband med avtalet övertogs också Åkerströms egen elektroniktillverkning i Björbo, Dalarna. • 1 oktober etablerades NOTE i Storbritannien. • I december förvärvades Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå, ett dotterbolag inom Ericssonkoncernen. Ericsson Anslutningssystem utvecklar och tillverkar prototyper och produkter för telekom- och elektronikindustrin. • I december tecknades också avtal om förvärv av den finska kontrakts- tillverkaren Point Product Oy. Point Products kunder återfinns huvudsakligen inom industriell elektronik. Samtidigt förvärvades även en produktions- anläggning i Pärnu, Estland. • I december valdes NOTE av Neonode Sweden AB till volymtillverkare av den nya mobiltelefonen Neonode N1. Avtalet har ett ordervärde på MSEK 200 och är därmed ett av NOTEs största hittills.

html_download
Pressmeddelande i HTML-format
html_download
Pressmeddelande (PDF)