4

Sten Dybeck, NOTEs styrelseordförande, förklarar att en orsak till den starka tillväxten är koncernens snabba beslutsvägar och att NOTE lyckats skaffa och bevara stora strategiska kunder från olika branscher. ”Vi ser ljust vår kraftiga tillväxt som ett förtroende från våra kunder. Vi kommer att försöka motsvara det förtroendet även i fortsättningen, säger Sten Dybeck. Min bedömning är att NOTE-koncernen kommer att fortsätta sin tillväxt både vad gäller omsättning som resultat, även om konjunkturen skulle bli fortsatt svag”, avslutar Sten Dybeck För mer information, välkommen att kontakta Sten Dybeck, Styrelseordförande, tel 0708-55 18 00, eller Erik Stenfors, VD, tel 0709-50 80 70.

html_download
Pressmeddelande i HTML-format
html_download
Pressmeddelande (PDF)