3

I enlighet med beslut taget på bolagsstämman den 3 maj 2005 har följande förslag utarbetats av NOTEs valberedningen: • Omval av styrelseledamöterna Sten Dybeck, Ulf Mikaelsson och Lennart Svensson • Nyval av Arne Forslund, VD för NOTE AB, och Curt Lönnström • Sten Dybeck föreslås bli vald till styrelsens ordförande Curt Lönnström, född 1943, är som styrelseledamot verksam i de börsnoterade bolagen Poolia AB, Uniflex AB och Hagströmer & Qviberg AB, samt i ett antal onoterade företag, bland dem riskkapitalbolaget Innoventus Projekt AB och fastighetsbolaget Catena AB. Åren 1994-2000 var Curt Lönnström VD och koncernchef i Beijer Alma AB. Som tidigare offentliggjorts kommer årsstämman för NOTE AB att hållas den 26 april 2006 i Norrtälje. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sten Dybeck, valberedningens ordförande, tel. 08-755 60 61 eller 0708-55 18 00 Marina Filipsson, sekreterare i valberedningen, tel. 0176-799 02 eller 0709-50 80 72

html_download
Pressmeddelande i HTML-format
html_download
Pressmeddelande (PDF)