3

NOTEs årsredovisning för 2008 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig den 20 april, då även distributionen påbörjas.

Finansiell kalender 2009
Delårsrapport januari-mars 21 april
Delårsrapport januari-juni 17 juli
Delårsrapport januari-september 20 oktober


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


html_download
Pressmeddelande i HTML-format
html_download
Pressmeddelande (PDF)